Τι είναι η μικροανάλυση για εύρεση ποσοστού επιχρύσωσης;

Η μικροανάλυση για εύρεση ποσοστού επιχρύσωσης είναι μια επιστημονική διαδικασία κατά την οποία εξετάζεται το πάχος του χρυσού στρώματος που εφαρμόζεται στα κοσμήματα, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες τεχνικές μέτρησης. Αυτή η αναλυτική προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα απόλυτης ακρίβειας σε micron, εξασφαλίζοντας απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με την ποιότητα και την αντοχή της επιχρύσωσης. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η διαδικασία χρειάζεται προηγμένη τεχνολογία και κατάλληλη γνώση από την πλευρά του αναλυτή.

Πώς γίνεται η μικροανάλυση για εύρεση ποσοστού επιχρύσωσης;

Η μικροανάλυση για εύρεση ποσοστού επιχρύσωσης ξεκινάει από την στιγμή που θα ληφθεί το ελάχιστο δείγμα από το κόσμημα ή το αντικείμενο το οποίο εξετάζεται. Αν νιώθετε ότι έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα αντικείμενα, σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τους αρμόδιους της Fasma Hellas. Με τη βοήθεια εξελιγμένων μεθόδων μέτρησης, όπως είναι η σάρωση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου(SEM) ή ο φθορισμός ακτινοβολίας X(XRF), επιτυγχάνεται η ακριβής μέτρηση σε μικροσκοπικές μονάδες.

Μετά την προετοιμασία του δείγματος και την συλλογή των μετρήσεων, τα δεδομένα υπόκεινται σε ανάλυση με σκοπό να επιβεβαιωθεί η συνοχή και η ομοιογένεια του χρυσού στρώματος. Αυτό το βήμα θεωρείται κρίσιμο καθώς πιθανές διακυμάνσεις στο πάχος μαρτυρούν όχι μόνο ανωμαλίες στην κατασκευή αλλά και ανομοιομορφία στην εφαρμογή της χρυσής επίστρωσης. 

Φτάνοντας σιγά σιγά στο τελικό στάδιο της παραπάνω διαδικασίας, λεπτομερή αποτελέσματα παρέχονται στον εκάστοτε πελάτη. Αυτά τα πολύτιμα στοιχεία ανοίγουν το δρόμο στους άμεσα ενδιαφερόμενους να μπορέσουν να εκτιμήσουν την τέχνη και την ποιότητα των κοσμημάτων ή άλλων αντικειμένων καθώς επίσης και να ενημερωθούν σχετικά με τη φροντίδα και τη μακροζωία τους.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό επιχρύσωσης;

Καλό θα ήταν να δώσουμε βάση στις παραμέτρους που επηρεάζουν τον αριθμό των micro που χρησιμοποιούνται στην επιχρύσωση κοσμημάτων ή άλλων αντικειμένων. Αρχικά, οι αισθητικές προτιμήσεις καθώς επίσης και οι καλλιτεχνικοί στόχοι παίζουν σημαντικό ρόλο, αφού λεπτομερείς σχεδιασμοί μπορεί να απαιτούν ένα πιο παχύ στρώμα για εμφανέστερα αποτελέσματα.

Επιπρόσθετα, τα καθημερινά κοσμήματα σε σύγκριση με τα διακοσμητικά αντικείμενα διαφοροποιούνται ως προς τις προδιαγραφές χρυσωρυχίας. Εκτός από τους παραπάνω παράγοντες, η σύνθεση του βασικού μετάλλου, όπως το ασήμι ή ο χαλκός, οι τεχνικές προετοιμασίας της επιφάνειας και ο βαθμός ανθεκτικότητας διαδραματίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στο ποσοστό της επιχρύσωσης.

Γιατί να επιλέξετε τη Fasma Hellas για τη μικροανάλυση για εύρεση ποσοστού επιχρύσωσης;

Το εργαστήριο ανάλυσης πολύτιμων μετάλλων Fasma Hellas είναι εξοπλισμένο με τα κατάλληλα μέσα τελευταίας τεχνολογίας και απαρτίζεται από επαγγελματίες αναλυτές με εξειδικευμένες γνώσεις. Συγκεκριμένα, η χρήση καινοτόμων φασματογράφων, ένας εκ των οποίων είναι ο X-Strata 980, και εξελιγμένων παχύμετρων υπερήχων δίνει προτεραιότητα στη μέγιστη δυνατή ανάλυση των κοσμημάτων και των αντικειμένων σας. Με αυτόν τον τρόπο, οι έμπειροι εκτιμητές της Fasma Hellas έχουν τη δυνατότητα να οδηγηθούν σε εμπεριστατωμένα αποτελέσματα και να δώσουν σαφή στοιχεία στους πελάτες σε σχέση με τον αριθμό των micros που συνέβαλαν στην επιχρυσωμένη κάλυψη των διαφόρων αντικειμένων. Λαμβάνοντας υπόψη τη δραστηριότητα της εταιρείας από το 1974, είναι εύκολα κατανοητό ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την κάθε πρόκληση με επιτυχία και σεβασμό προς τον πελάτη.

Συχνές Ερωτήσεις

Το δείγμα για τη μικροανάλυση προέρχεται από επιχρυσωμένα κοσμήματα και αντικείμενα που έχουν ως βάση το ασήμι και το χαλκό.

Αυτό δεν είναι εφικτό. Απαιτείται να φέρετε οι ίδιοι τα αντικείμενα προς ανάλυση στις εγκαταστάσεις της Fasma Hellas. Από εκεί και έπειτα, το έμπειρο προσωπικό είναι στη διάθεση σας να σας καθοδηγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πληθώρα παραμέτρων μπορεί να έχει αντίκτυπο στο χρόνο που απαιτείται για την εξαγωγή αναλυτικών αποτελεσμάτων. Σε γενικές γραμμές μια τέτοιου είδους διαδικασία ενδέχεται να πάρει από μερικές ώρες μέχρι κάποιες ημέρες.

Φυσικα! Η διαδικασία της μικροανάλυσης συνοδεύεται από έκδοση πιστοποιητικού στηριζόμενο στην εξαγωγή των απαραίτητων ευρημάτων.

Για να απαντηθεί αυτή η ερώτηση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως τα ευρήματα της έρευνας καθώς και οι προτιμήσεις των πελατών. Ωστόσο, η Fasma Hellas βρίσκεται στη διάθεσή σας για να σας δώσει κατευθυντήριες γραμμές μέσω των επιστημονικών αναλύσεων πολύτιμων μετάλλων και να σας λύσει οποιαδήποτε απορία έχετε.