Τι είναι η έκδοση πιστοποιητικών για διαμάντια;

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης ενός διαμαντιού από ένα εξειδικευμένο γεμολογικό εργαστήριο είναι η έκδοση πιστοποιητικού για διαμάντια. Αυτή η πιστοποίηση επιβεβαιώνει διάφορα χαρακτηριστικά του διαμαντιού, όπως το χρώμα, την κοπή, την καθαρότητα και το βάρος σε καράτια. Επίσης, αυτό το έγγραφο είναι ζωτικής σημασίας για την επιβεβαίωση της μοναδικότητας, της αξίας και της αυθεντικότητας του διαμαντιού, παρέχοντας στους δυνητικούς αγοραστές απαραίτητη ασφάλεια και διαφάνεια στην αγορά τους.

Πώς γίνεται η έκδοση πιστοποιητικών για διαμάντια;

Η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού διαμαντιού ξεκινά όταν ένα διαμάντι ή ένας πολύτιμος λίθος επιλέγεται προκειμένου να αναλυθεί από το εργαστήριο γεμολογίας. Σε περίπτωση που αισθάνεστε ότι έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τα διαμάντια ή με τους πολύτιμους λίθους, καλό θα ήταν να έρθετε σε επαφή με την αρμόδια ομάδα της Fasma Hellas

Μετά την επιλογή του διαμαντιού ή του πολύτιμου λίθου, εκπαιδευμένοι επαγγελματίες προχωρούν σε εκτενείς εξετάσεις με τη χρήση προηγμένου εξοπλισμού, εντοπίζοντας τα «τέσσερα Cs» του, δηλαδή με άλλα λόγια την κοπή, το χρώμα, την καθαρότητα και το βάρος σε καράτια. Η κοπή αντιπροσωπεύει το πώς το διαμάντι αλληλεπιδρά με το φως και όχι το σχήμα του. Σχετικά με το χρώμα, αυτό ποικίλλει από το D, που σημαίνει απουσία χρώματος, έως το Z που αντικατοπτρίζει φως με κίτρινες ή καφέ αποχρώσεις. Η καθαρότητα εξετάζει εάν υπάρχουν κάποιες ατέλειες, γνωστές και ως ενσωματώσεις και ως εξωτερικά ατέλειες. Το βάρος σε καράτια, από την άλλη, αναφέρεται στο μέγεθος του διαμαντιού.

Στο τελικό στάδιο εκδίδεται ένα πιστοποιητικό που επικυρώνει αυτές τις προδιαγραφές. Συνήθως θεωρείται ως έκθεση αξιολόγησης ή αρχείο. Αυτού του είδους το έγγραφο παρέχει στους αγοραστές διασφάλιση σχετικά με την ποιότητα και την αξία του διαμαντιού. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα κι αν δύο διαμάντια έχουν παρόμοιες προδιαγραφές, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορά στην αντίστοιχη αξία τους.

Πώς το πιστοποιητικό για διαμάντια επηρεάζει την αξία του διαμαντιού;

Αξίζει να αναφερθεί ότι η αξία ενός διαμαντιού επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από το πιστοποιητικό του.Τί κάνει ένα πιστοποιητικό; Ένα πιστοποιητικό επιβεβαιώνει την ποιότητα του διαμαντιού, μειώνοντας τον κίνδυνο αγοράς χαμηλής ποιότητας ή πλαστών διαμαντιών. Με άλλα λόγια, παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σε σχέση με το βάρος του διαμαντιού, καθώς και τις μετρήσεις κοπής, χρώματος και καθαρότητας, τα οποία είναι κρίσιμα για τον υπολογισμό της πραγματικής του αξίας.Για παράδειγμα, διαμάντια που έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από φορείς, όπως το Ινστιτούτο Γεμολογίας της Αμερικής (GIA) ή την Αμερικανική Εταιρεία Πολύτιμων Λίθων (AGS), συνήθως καταφέρνουν να πετύχουν υψηλότερες τιμές, καθώς αυτά τα ιδρύματα τηρούν αυστηρά συστήματα αξιολόγησης. Αντίστοιχα, τα διαμάντια που δεν διαθέτουν τέτοια πιστοποιητικά μπορεί να κοστολογούνται χαμηλότερα, καθώς η έλλειψη πιστοποιημένων πληροφοριών ποιότητας μπορεί να οδηγήσει σε υποτίμηση της αξίας του διαμαντιού. Με αυτόν τον τρόπο, η πιστοποίηση προσφέρει μια ακριβή μέτρηση της αξίας ενός διαμαντιού, βοηθώντας τόσο τους αγοραστές όσο και τους πωλητές.

Γιατί να επιλέξετε τη Fasma Hellas για την έκδοση πιστοποιητικών για διαμάντια;

Η Fasma Hellas, ένα εξέχον εργαστήριο εκτίμησης διαμαντιών και πολύτιμων λίθων, κατέχει την απαραίτητη ειδίκευση και γνώσεις για την εκτέλεση μιας τόσο λεπτομερούς επιστημονικής διαδικασίας. Χάρη στην επένδυση σε εξαιρετικό και υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό, όπως για παράδειγμα οι φασματογράφοι X-Strata 980 και το υπερηχητικό παχύμετρο, υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης όλων των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν τα διαμάντια όπως επίσης και των πολύτιμων λίθων. Οι επιστήμονες της Fasma Hellas μπορούν να καταλήξουν με βεβαιότητα στα κατάλληλα αποτελέσματα μέσω τεχνολογικά τεκμηριωμένων στοιχείων και να τα προβάλλουν στους πελάτες τους προσφέροντας επίσημη πιστοποίηση. Αξιοθαύμαστη είναι η επί 50 χρόνια επαγγελματική πορεία της Fasma Hellas στο χώρο τόσο της ανάλυσης πολύτιμων μετάλλων όσο και της εκτίμησης ενός ζαφειριού ή ρουμπινιού. Αδιαμφισβήτητα, ανταποκρίνεται σε κάθε απαίτηση των ενδιαφερόμενων με αξιόπιστο και επαγγελματικό τρόπο και κυρίως με σεβασμό προς τις ανάγκες τους.

Συχνές Ερωτήσεις

Η έκδοση πιστοποιητικού αναφέρεται κατά κύριο λόγο στην αξιολόγηση και την εξέταση ενός διαμαντιού ή πολύτιμου πετρώματος όπως είναι το ζαφείρι ή το ρουμπίνι.

Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό. Είναι απαραίτητο να φέρετε προσωπικά τα διαμάντια ή τα πολύτιμα πετρώματα στο εργαστήριο της Fasma Hellas. Μόλις φτάσετε στις εγκαταστάσεις της, οι επαγγελματίες θα σας κατευθύνουν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.

Το διάστημα που απαιτείται για την έκδοση πιστοποιητικού διαμαντιού συχνά ποικίλλει, ανάλογα με το υφιστάμενο φορτίο εργασίας του εργαστηρίου. Θα λέγαμε ότι αυτή η διαδικασία θα καλύπτε κατά προσέγγιση 2 έως 3 εβδομάδες από τη στιγμή που ο πολύτιμος λίθος φτάνει στα χέρια των εμπειρογνωμόνων.

Ένα πιστοποιητικό διαμαντιού αποτυπώνει μια λεπτομερή αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του. Συγκεκριμένα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κοπή, το βάρος σε καράτια, την καθαρότητα,και το βαθμό χρώματος. Η φθορίνη του πολύτιμου λίθου στο φως UV καταγράφεται επίσης. Τέλος, περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά ασφαλείας και η ημερομηνία αξιολόγησης.

Μόλις εκδοθεί το σχετικό έγγραφο πιστοποίησης του διαμαντιού, συνήθως συνοδεύει το διαμάντι όσο αυτό μεταβιβάζεται. Η επόμενη φάση περιλαμβάνει συνήθως την πώληση του διαμαντιού, είτε από τον κοσμηματοπώλη σε έναν πελάτη είτε μεταξύ επιχειρήσεων στον κλάδο των κοσμημάτων. Η Fasma Hellas είναι σε θέση να σταθεί δίπλα σας μέσα από την επιστημονική εκτίμηση διαμαντιών και πολύτιμων λίθων.Το πιστοποιητικό δίνει στους υποψήφιους αγοραστές εμπιστοσύνη για την ποιότητα και την αξία του διαμαντιού.