Η χρυσή λίρα είναι είναι ένα νόμισμα ορόσημο, ευρέως γνωστό, δημοφιλές και διαδεδομένο. Από τη πρώτη κυκλοφορία του, το 1817 στο Λονδίνο, έχουν κοπεί αναρίθμητα τεμάχια με τα πορτραίτα διάφορων ηγεμόνων της Αγγλίας, ως και σήμερα με τελευταίο το πορτραίτο του Βασιλιά Καρόλου. Στη Fasma Hellas, σου εξηγούμε τους παράγοντες που διαμορφώνουν την τιμή μια λίρας διαφορετικά από τη κανονική και επίσης φτιάξαμε μια λίστα με τις σπανιότερες και ακριβότερες. 

Η τιμή μιας λίρας μπορεί να παρουσιάσει διαφοροποιήσεις από τη τιμή των κοινών λιρών και αυτό αποτελεί συνδυασμό τριών παραγόντων, της χρονολογίας κοπής, του αριθμού νομισμάτων που κόπηκαν σε συνδυασμό με τον αριθμό νομισμάτων που υπολογίζεται ότι έχουν απομείνει  και της συλλεκτικής αξίας του εκάστοτε νομίσματος.

Η χρονολογία κοπής 

Έχει παρατηρηθεί ότι οι αγοραστές λιρών, είτε πρόκειται για επενδυτές είτε για συλλέκτες, επιθυμούν να  αγοράζουν παλαιότερα κομμάτια, πράγμα που διαμορφώνει την τιμή των παλαιότερων λιρών σχετικά υψηλότερα. Έτσι για παράδειγμα, οι λίρες με το πορτραίτο της Βασίλισσας Ελισσάβετ II, παρατηρείται ότι έχουν χαμηλότερη τιμή από αυτές του Γεωργίου III που έχουν σαφώς μεγαλύτερη.

Ο αριθμός νομισμάτων που κόπηκαν 

Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης καθώς και τα αποθεματικά χρυσού κάθε περιόδου επηρέασαν τον αριθμό λιρών που κόπηκαν ανά τα έτη. Επίσης για τους ίδιους λόγους, τα επόμενα χρόνια πάρα πολλά τεμάχια από αυτά καταστράφηκαν αφού δόθηκαν για λιώσιμο. Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραγόντων έχει κάνει κάποιες λίρες εξαιρετικά δυσεύρετες και έχει σαφώς διαμορφώσει τη τιμή τους ανοδικά.

Η συλλεκτική αξία

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της τιμής κατέχει η συλλεκτικότητα του εκάστοτε νομίσματος. Ορισμένα τεμάχια είναι περιζήτητα στους κύκλους των συλλεκτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι λίρες με το πρώτο πορτραίτο της Βασίλισσας Βικτώριας, οι οποίες στο πίσω μέρος δεν απεικονίζουν τον Αγ. Γεώργιο να σκοτώνει το δράκο αλλά έναν θυρεό. Αυτές οι λίρες έχουν πάντοτε κόπηκαν σε λιγότερα τεμάχια και έχουν υψηλότερη τιμή από τις αντίστοιχες με τον Αγ. Γεώργιο. Επίσης, πάλι για συλλεκτικούς σκοπούς, η τιμή διαμορφώνεται με βάση τη κατάσταση του νομίσματος και τις φθορές που έχει υποστεί. Χρυσές λίρες σε εξαιρετικές καταστάσεις πολλές φορές πιστοποιούνται για τη κατάστασή τους και αποκτούν την αντίστοιχη υπεραξία.

Οι σπανιότερες κοπές

Οι 3 σπανιότερες κοπές

  • 1819 με το πορτραίτο του Γεώργιου ΙΙΙ. Κόπηκε σε περίπου 3,500 κομμάτια
  • 1838 με το πορτραίτο της Βικτώριας και θυρεό. Περίπου 3,000 κομμάτια
  • 1917 με το πορτραίτο του Γεώργιου V. Τελευταία κοπή του νομισματοκοπείου του Λονδίνου κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Περίπου 1,300 κομμάτια.

 

Στη Fasma Hellas, διαθέτουμε την απαραίτητη εξειδίκευση ώστε να σας κατατοπίσουμε αναφορικά με την αξία των λιρών σας και να σας κατευθύνουμε ανάλογα αναφορικά με την αγορά ή την πώληση τέτοιων αντικειμένων. Σε εμάς μπορείτε να βρείτε ποιοτικά χρυσά νομίσματα αλλά και να πουλήσετε αυτά που ίσως έχετε στις καλύτερες δυνατές τιμές.