Ο χρυσός είναι ένα ευγενές μέταλλο με τεράστια ιστορία και ανεκτίμητη αξία. Η κατοχή ενός τέτοιου αντικειμένου (από μια λίρα μέχρι ένα κόσμημα) αποτελεί μία σπουδαία οικονομική επένδυση. Αυτό ισχύει όμως μόνο στην περίπτωση που το απόκτημά σας κατασκευάστηκε από αμιγές χρυσό ή αρίστης ποιότητας κράμα. Τα απαραίτητα πιστοποιητικά που συνοδεύουν μια τέτοια αγορά είναι σημαντικά, αλλά μια τεχνική ανάλυση χρυσού με εμπεριστατωμένες μεθόδους από έμπιστα κέντρα ανάλυσης μετάλλων είναι μονόδρομος. Η Fasma Hellas παρουσιάζει τις επιστημονικά έγκυρες τεχνικές για ανάλυση χρυσού, για να πιστοποιήσετε την αξία των προσωπικών αντικειμένων ή των επαγγελματικών υλικών σας. 

Τεχνική Ανάλυση Χρυσού με Φασματογράφους

Η τεχνολογία στον τομέα της ανάλυσης πολύτιμων μετάλλων έχει προοδεύσει ραγδαία με την κατασκευή φασματογράφων. Πρόκειται για μοναδικά μηχανήματα, αφού όχι μόνο παράγουν ακριβή και λεπτομερή αποτελέσματα για τα μέταλλα που απαρτίζουν τη δομή ενός αντικειμένου αλλά επίσης ολοκληρώνουν την ανάλυση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Πιο συγκεκριμένα, οι φασματογράφοι αξιοποιούν τη μέθοδο φθορισμού ακτίνων Χ (X-ray Fluorescence ή απλά XRF). Αυτό σημαίνει ότι ακτίνες Χ ακουμπούν τα αντικείμενα και αυτά με τη σειρά τους εκπέμπουν φθορίζουσες ακτίνες Χ. Οι αριθμοί από τις μετρήσεις των δεύτερων αυτών ακτίνων αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα χημικά στοιχεία που επιτρέπουν στους ειδικούς να διαπιστώσουν την ταυτότητα και την ποιότητα των μετάλλων ενός αντικειμένου. Η διαδικασία αυτή δεν επηρεάζει και δεν βλάπτει το αντικείμενο με κανέναν τρόπο. 

Τεχνική Ανάλυση Χρυσού με Παχύμετρο Υπερήχων

Πέρα από ακτίνες Χ, ηχητικά κύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να πιστοποιηθεί η αξία ενός αντικειμένου. Η ανάλυση γνησιότητας με παχύμετρο υπερήχων επιτυγχάνεται καθώς ένα ηχητικό κύμα διαπερνά το εξεταζόμενο υλικό. Η τελική μέτρηση του πάχους του μετάλλου επιτρέπει στον ειδικό να διαπιστώσει αν πρόκειται για ατόφιο χρυσό ή νοθευμένο αντικείμενο, αφού οι τιμές κάθε χημικού στοιχείου είναι ορισμένες. 

Εκτίμηση Χρυσού από Επαγγελματία

Εκτίμηση Χρυσού από Επαγγελματία

Ένας επαγγελματίας εκτιμητής είναι σε θέση να μελετήσει ένα χρυσό αντικείμενο και να αποφανθεί για την αξία του. Εξετάζοντας προσεκτικά τις σφραγίδες και τα σήματα που τοποθετεί μια εταιρεία πάνω στο προϊόν της και γνωρίζοντας τις ιδιότητες και τις ιδιαιτερότητες του χρυσού, οι ειδικοί αναλυτές κατέχουν τις γνώσεις που απαιτούνται τόσο για την αναγνώριση της αυθεντικότητας του χρυσού όσο και για τον υπολογισμό της οικονομικής αξίας κάθε υλικού και αντικειμένου που τυχαίνει να βρεθεί στα έμπειρα χέρια τους. 

Τεχνική Ανάλυση Χρυσού με Ηλεκτρονικό Μετρητή 

Ένα gadget που μπορεί να φανεί χρήσιμο σε άτομα που επιθυμούν να αποφανθούν για την αξία των αντικειμένων τους άμεσα είναι ένας ηλεκτρονικός μετρητής χρυσού. Ο χρυσός είναι καλός αγωγός ηλεκτρισμού, και αυτό εξηγεί γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να φανερώσει αν ένα υλικό είναι πραγματικά χρυσό ή όχι. Περνώντας ηλεκτρικό ρεύμα από το εξεταζόμενο υλικό, παρέχεται εκτίμηση για την καθαρότητα του μετάλλου. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη τεχνική είναι η λιγότερο ακριβής και επιστημονικά εμπεριστατωμένη από όσες έχουν ήδη αναφερθεί. 

Ιδιώτες και επιχειρηματίες που αγοράζουν χρυσό σε οποιαδήποτε μορφή είναι ζωτικής σημασίας να πιστοποιούν την ποιότητά του, ώστε να είναι απολύτως σίγουροι ότι έχουν λάβει υλικό αντίστοιχο με τα χρήματα που επένδυσαν.